csuko

csuko
csuko

Az EOK Története

"Az egyetem feladata hármas. Legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átveszik. Újabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása: a haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével. Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igazságok lelkes, pártatlan szeretete. Tudományos kutatómunkánkkal hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert hiszen éppen a tudomány, a kultúra az, az egyetlen terep, amelyen a versenyt a nagy nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét az emberi történelemben." (Szent-Györgyi Albert, 1940)

Az épület

Az európai elvárásoknak, a modernizációs törekvéseknek megfelelően, a fejlődés hátterének biztosítására álmodtuk meg s terveztük az új épületünket, s annak funkcióit. Ezzel a hatalmasra duzzadt hallgatói létszám nagy helyigényét, az itt folyó nagyarányú és számos nagy értékű granttel is támogatott, világviszonylatban is elismert kutatás és PhD-képzés infrastrukturális feltételeit akartuk biztosítani. Az Elméleti Orvostudományi Központ épülete a huszonegyedik századnak megfelelő, mind elegáns megjelenésében, mind kitűnő funkcionalitásában, köszönhetően Noll Tamás és a Teampannon Stúdió fantáziájának és az általuk végzett igényes munkának. A ház bruttó 27 000 négyzetméterén jól elférnek a kutatást biztosító laboratóriumok és dolgozószobák (9 600 m2), az oktatási területen (3 000 m2) található a 25 hallgatói laboratórium, az előadótermek (egy 300 fős, két 180 fős és két 80 fős), és a hét szemináriumi terem. Ezen túl a központi adminisztráció irodái, egy étterem, valamint a szemet gyönyörködtető, a látogatókat megkapó, a nagy rendezvények megtartására is alkalmas, elegáns aula, zsibongó és karzat (2600 m2), s nem utolsósorban a kutatást szolgáló modern SPF-állatház (400 m2) épült még meg. A PPP- (Public-Private Partnership, azaz a köz- és magánszféra partnersége) program keretében az Arcadom Zrt. csoport tagjaként létrehozott SE CAMPUS projekttársaság finanszírozásában, 2007-ben megkezdődött építkezés 2008 szeptemberében fejeződött be. A beruházás költsége: közel hétmilliárd forint volt. A ház dicséri az építést végzők keze munkáját, mert az olykor a feszített tempó ellenére is azt építették meg, amit szerettünk volna – és amit a mai kor elvár. 2008 őszén megkezdődött a ház belakása, a kisebb garanciális hibák elhárítása és a beüzemelési munka folyamata. Köszönet illeti meg az Oktatási Minisztériumot amiért a támogatásával lehetővé tette ezt az „időutazást”: támogatásával elősegítette, hogy a tizenkilencedik századból egyetlen ugrással a huszonegyedik századba repüljük – de csak ami az épületet illeti… Hiszen a kutatásban, a szakmai elismertségben, az eredményeinkben korábban is Európa élvonalához tartoztunk. Így most végre a körülmények is „felzárkóztak” a mindig is meglévő szellemi értékeinkhez, lehetőségeinkhez, szakmai elfogadottságunkhoz.

Az oktatás

A házban közel kétezer graduális hallgatót oktatunk, különböző tárgyakból, különböző óraszámban, méltóan a 2006-ban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság értékelése alapján elnyert „Kiválósági hely” címünkhöz, amelyet 2014-ig viselhet a kar, és ennek részeként mi is. Az oktatásban a tudományág eredményeit folyamatosan követi minden intézetünk, és ennek lényegesebb elemeit beépíti az oktatásba, mind elméleti, mind klinikai területen. Az általános orvostan-, a fogorvostan- és a gyógyszerészhallgatók vannak a legtöbben, de más szakok diákjai is tanulnak nálunk. A graduális képzés során gyakorlatilag reggeltől sokszor késő délutánig itt „egy légtérben élnek” velünk a hallgatók, eközben tanítjuk őket, segítünk nekik az egyetem jelentette új kihívások leküzdésében, példát mutatunk, és eközben megértik azt, hogy a mély tudás, a gondolkodás igényessége milyen fontos, megtanulják a modern természet- és élettudományok alapjait és gondolkodásmódját. Három nyelven oktatunk, a magyar mellett angol és német nyelven is; elsősorban az idegen nyelvű oktatás miatt, az oktatási feladataink és ezzel a helyigényünk közel a duplájára nőtt. Az érdeklődő, a jobb képességű diákok itt kezdhetik meg az első lépéseket a kutatásban. Sok TDK-s hallgató dolgozik együtt velünk a laboratóriumokban, sok elismerő díjjal fémjelezve az itt zajló kutatásokat és természetesen a saját munkájukat is. Bekapcsolódtunk a „kutató diák” programba is, így már a középiskolások is bepillanthatnak olykor a kutatólaboratóriumok munkájába és a kutatói gondolkodásba. A végzett hallgatók időközönként kötelező, szinten tartó tanfolyamai, kreditet adó továbbképzései, a hallgatóknak a múltba való visszarévedést, a nosztalgiát adják, és eközben az új ismeretek megtanulását is elősegítik. Ez egy folyamatos kihívást jelent, hogy eldöntsük, a rengeteg új információból, felfedezésből, módszerből mit kell és mit szabad érintenünk, megtanítanunk? A központban több Doktori Iskola közel száz PhD-hallgatója a posztgraduális képzésben kutat és tanul, sokan közülük már megvédték doktori disszertációjukat és eztán vagy az intézetek egyikében, vagy más helyen kamatoztatják az itt megszerzett új ismereteiket.

A kutatás

Az intézetekben színvonalas, sok nemzetközi elismerést és kollaborációt hozó, nagy összegű kutatói támogatásokkal jellemezhető kutatómunka folyik. A kutató munkát talán jobban jellemzik az alábbi adatok, mint néhány mondat: az öt intézetnek 2006-ban 183 referált cikke jelent meg, ennek összes impakt faktora 846,7 volt, s a kutatási támogatások összege ebben az egy évben elérte az egy milliárd forintot, és az elnyert támogatások összege évről évre emelkedik. Büszkék vagyunk arra a tényre, hogy intézeteink az egyetemi kutatásban is meghatározó szereppel bírnak, általában az egyetemi publikációk (impaktfaktorral jellemzett teljesítményének) minimum a negyven százalékát, olykor akár a felét is (2006-ban 52 %) jelentik. Ez, valamint a grantek száma, a támogatások összege, a kollaborációk széles palettája, a szabadalmak száma, a külföldi meghívások, nem utolsósorban a hozzánk köthető Nobel-díjasok és Nobel-díjra javasolt, de díjat mégsem kapott tudósaink száma jellemzi. Büszkék vagyunk arra, hogy a külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben, a gyógyszeriparban vezetőként, professzorként dolgozó, korábban nálunk kezdő kolléga dolgozik, ez is mutatja az itt mindig is zajló, kitűnő színvonalú, és világszerte elismert szellemi műhelyeinket, és minősíti az itt zajló  kutatómunkát.
csuko
csuko
Hover1 ButtonHover2 ButtonHover3 ButtonHover4 Button
© by Elméleti Orvostudományi Központ Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság